Rok szkolny
Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Rekrutacja 2017/2018

Możliwości kształcenia od roku szkolnego 2017/2018

Technikum nr 3

zawód:

- technik informatyk

- technik ekonomista

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik agrobiznesu

- technik logistyk

- technik grafiki i poligrafi cyfrowej

 

Dlaczego kontynuować naukę w naszej a nie innej szkole?