Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Rekrutacja 2022/2023

Możliwości kształcenia od roku szkolnego 2022/2023

Technikum nr 3

zawód:

- technik rachunkowości - nowy kierunek kształcenia

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik ekonomista

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik agrobiznesu

- technik logistyk

- technik grafiki i poligrafi cyfrowej

 

Dlaczego kontynuować naukę w naszej a nie innej szkole?