Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Rekrutacja 2021/2022

Możliwości kształcenia od roku szkolnego 2021/2022

Technikum nr 3

zawód:

- technik spedytor - nowy kierunek kształcenia

- technik informatyk

- technik ekonomista

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik agrobiznesu

- technik logistyk

- technik grafiki i poligrafi cyfrowej

 

Dlaczego kontynuować naukę w naszej a nie innej szkole?