Rok szkolny
Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Ogłoszenia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.

Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja szkolenia językowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja szkolenia pedagogiczno-kulturowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.