Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Profilaktyka uzależnień

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z informacjami na temat uzależnień i problemów młodzieży. Poniższy link prezentuje adresy placówek gdzie można szukać wsparcia i informacji jak pomóc osobom uzależnionym. Placówki pomocowe

List do Rodziców

List do Rodziców w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o zaletach czytania.

Spotkania z rodzicami

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy na Dni otwarte szkoły, które są w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.30.