Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Kadra pedagogiczna naszej szkoły

Anna Pietrzak - dyrektor szkoły

Janusz Janaszek - wicedyrektor szkoły, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Wojciech Rzepecki - wicedyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-informatycznych

Paweł Biadun - nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Bielińska - nauczyciel języka angielskiego

Mateusz Bijata - nauczyciel matematyki, fizyki

Dariusz Boreczek - nauczyciel wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych

Monika Boreczek - nauczyciel języka angielskiego

Ilona Borkowska - nauczyciel języka niemieckiego

Dawid Chaber - nauczyciel przedmiotów informatycznych,

Karol Cichowlas - nauczyciel przedmiotów informatycznych,

Zofia Ciołek - nauczyciel języka rosyjskiego

ks. Dariusz Czajka - nauczyciel religii

Agnieszka Czerska - Pawlak - nauczyciel plastyki

Daniel Drygiel - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Beata Duszek - nauczyciel języka polskiego

Joanna Gawłowicz - nauczyciel biologii

Daniel Grochowski - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Marcin Grzyb  - pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów informatycznych

Marta Grzywacz - psycholog szkolny

Beata Ignatowicz - nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Izdebska - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rafał Janowski - nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Jurek - nauczyciel języka rosyjskiego

Małgorzata Juszczyńska - nauczyciel języka angielskiego

Iwona Kabat - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dorota Kamola - nauczyciel wychowania fizycznego

Katarzyna Kardas - nauczyciel przedmiotów logistycznych

Małgorzata Karwowska - nauczyciel bibliotekarz

Sławomir Karwowski - nauczyciel matematyki i informatyki

Hanna Klimuszko - psycholog szkolny

Robert Kłoczko - nauczyciel matematyki i informatyki

Arkadiusz Koboj - nauczyciel historii i wiedzy o społóeczeństwie

Agnieszka Korgul - nauczyciel języka rosyjskiego

Danuta Kozakiewicz - nauczyciel matematyki

Anna Kożuch - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

s. Dorota Lesiewicz - nauczyciel religii

Iwona Linde - nauczyciel bibliotekarz

Sławomir Milaniuk - nauczyciel przedmiotów ekonomiczno - informatycznych

Małgorzata Moskwiak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Mariusz Narejko - nauczyciel chemii

Marta Omiotek - psycholog szkolny

Katarzyna Opalińska - nauczyciel języka angielskiego i przedmiotów ekonomicznych

Dariusz Opaliński - nauczyciel przedmiotów  zawodowych

Iwona Pakuła - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Tomasz Peplak - nauczyciel języka niemieckiego

Grażyna Pieniak - nauczyciel matematyki

Mirosław Pietrzak  - nauczyciel przedmiotów ekonomiczno - informatycznych

Dorota Ratyńska - nauczyciel muzyki

Edyta Rodak - nauczyciel języka rosyjskiego

Małgorzata Rokicka - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Artur Rokicki - nauczyciel historii i wiedzy o społóeczeństwie

Wioletta Romanowska - nauczyciel języka angielskiego

Agata Rzymowska - nauczyciel języka polskiego

Ewa Rzymowska - nauczyciel przedmiotów agroekonomicznych

Marcin Sadło - nauczyciel wychowania fizycznego

Iwona Samujło - nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Daniel Sałasiński - nauczyciel religii

Bartosz Sawicki - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jarosław Skrzyszewski - nauczyciel religii

Mirosław Skwarek - nauczyciel wychowawca, nauczyciel przedmiotów informatycznych

Wojciech Smyk - nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Sozoniuk - nauczyciel matematyki i fizyki

Hanna Stępniak - Tomaszewska - nauczyciel matematyki

Dorota Suchodolska - nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Arkadiusz Śledź - nauczyciel religii

Magdalena Świętochowska - nauczyciel języka angielskiego

Michał Świder - nauczyciel geografii

Małgorzata Świerk - nauczyciel języka polskiego

Anna Tchórzewska - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

Michał Tuchowski - nauczyciel języka angielskiego

Renata Wawryniuk - nauczyciel biologii i przysposobienia obronnego

Hanna Wereszczyńska - nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Wiacek- nauczyciel historii

Zbigniew Wiącek - nauczyciel wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych

Radosław Wojciechowski - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Piotr Zalewski - nauczyciel języka angielskiego

Daniel Zaniewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

Katarzyna Zarzycka - Dmitruk - nauczyciel biologii i technologii informatycznej

Wojciech Zielonka - nauczyciel przedmiotów informatycznych i opiekun chóru

Szymon Źołopa - nauczyciel przedmiotów informatycznych,

Monika Żurawska- Bijata - nauczyciel matematyki i przedmiotów ekonomicznych

Michał Żurawski - nauczyciel przedmiotów informatycznych