Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Kadra pedagogiczna naszej szkoły

Anna Pietrzak - dyrektor szkoły

Janusz Janaszek - wicedyrektor szkoły, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Wojciech Rzepecki - wicedyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-informatycznych

Paweł Biadun - nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Bielińska - nauczyciel języka angielskiego

Mateusz Bijata - nauczyciel matematyki, fizyki

Dariusz Boreczek - nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Boreczek - nauczyciel języka angielskiego

Dawid Chaber - nauczyciel przedmiotów informatycznych,

ks. Dariusz Czajka - nauczyciel religii

Daniel Drygiel - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Beata Duszek - nauczyciel języka polskiego

Joanna Gawłowicz - nauczyciel biologii

Marcin Grzyb  - pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów informatycznych

Beata Ignatowicz - nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Izdebska - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Małgorzata Jurek - nauczyciel języka rosyjskiego

Małgorzata Juszczyńska - nauczyciel języka angielskiego

Iwona Kabat - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Katarzyna Kardas - nauczyciel przedmiotów logistycznych

Małgorzata Karwowska - nauczyciel bibliotekarz

Sławomir Karwowski - nauczyciel matematyki i informatyki

Robert Kłoczko - nauczyciel matematyki i informatyki

Arkadiusz Koboj - nauczyciel historii i wiedzy o społóeczeństwie

Agnieszka Korgul - nauczyciel języka rosyjskiego

Małgorzata Kowalska - nauczyciel języka niemieckiego

Danuta Kozakiewicz - nauczyciel matematyki

Anna Kożuch - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

Iwona Linde - nauczyciel bibliotekarz

Sławomir Milaniuk - nauczyciel przedmiotów ekonomiczno - informatycznych

Małgorzata Moskwiak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Mariusz Narejko - nauczyciel chemii

s. Krystyna Nowosielska - nauczyciel religii

Marta Omiotek - psycholog szkolny

Katarzyna Opalińska - nauczyciel języka angielskiego i przedmiotów ekonomicznych

Dariusz Opaliński - nauczyciel przedmiotów  zawodowych

Iwona Pakuła - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Tomasz Peplak - nauczyciel języka niemieckiego

Mirosław Pietrzak  - nauczyciel przedmiotów ekonomiczno - informatycznych

Edyta Rodak - nauczyciel języka rosyjskiego

Małgorzata Rokicka - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Artur Rokicki - nauczyciel historii i wiedzy o społóeczeństwie

Agata Rzymowska - nauczyciel języka polskiego

Ewa Rzymowska - nauczyciel przedmiotów agroekonomicznych

Marcin Sadło - nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Daniel Sałasiński - nauczyciel religii

Bartosz Sawicki - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jarosław Skrzyszewski - nauczyciel religii

Mirosław Skwarek - nauczyciel wychowawca, nauczyciel przedmiotów informatycznych

Wojciech Smyk - nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Sozoniuk - nauczyciel matematyki i fizyki

Dorota Suchodolska - nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Świętochowska - nauczyciel języka angielskiego

Michał Świder - nauczyciel geografii

Małgorzata Świerk - nauczyciel języka polskiego

Anna Tchórzewska - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

Michał Tuchowski - nauczyciel języka angielskiego

Renata Wawryniuk - nauczyciel biologii i przysposobienia obronnego

Hanna Wereszczyńska - nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Wereszczyńska - nauczyciel matematyki

Zbigniew Wiącek - nauczyciel wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych

Radosław Wojciechowski - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Piotr Zalewski - nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Zarzycka - Dmitruk - nauczyciel biologii i technologii informatycznej

Wojciech Zielonka - nauczyciel przedmiotów informatycznych i opiekun chóru

Anna Zwolak - nauczyciel języka angielskiego

Monika Żurawska- Bijata - nauczyciel matematyki i przedmiotów ekonomicznych

Michał Żurawski - nauczyciel przedmiotów informatycznych