Wyróżnienia

Informacje

MOL

Projekty

Historia Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie

Za początek działalności tzw. "Szkoły Rolniczej" w Łukowie przyjmuje się datę 15 października 1965 roku, kiedy powołano 2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego na podbudowie szkoły podstawowej. Pierwszą jej siedzibą był budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie. W roku 1967 zostaje przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, a w 1968 przekształcona w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W tej strukturze organizacyjnej funkcjonuje ona do roku 1992, kształcąc w zawodzie rolnik ze specjalnością ogrodnik.

Przez ten okres szkoła boryka się z bardzo trudnymi warunkami lokalowymi i ciągłymi przeprowadzkami - ze Szkoły Podstawowej Nr 1 przeniesiona zostaje do budynku Ligi Obrony Kraju, a następnie w roku 1982 do siedziby Urzędy Gminy w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12. 

Dnia 1 września 1992 roku decyzją Wojewody Siedleckiego  na bazie Zasadniczej Szkoły Rolniczej utworzony zostaje Zespół Szkół Rolniczych w Łukowie. Decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Łukowie w roku 1996 szkoła otrzymała w zarząd nieruchomość o pow. 2,5 ha położoną przy ul. Międzyrzeckiej 70 i od tego momentu prowadzone były prace związane z modernizacją i rozbudową szkoły oraz zagospodarowaniem działki dla potrzeb dydaktycznych. 1 stycznia 1999 roku szkoła stała się jednostką podległą Samorządowi Powiatowemu w Łukowie. Od tego momentu nastąpił bardzo szybki rozwój naszej placówki. Dnia 6 czerwca  2000 roku szkole nadano sztandar oraz imię Władysława Stanisława Reymonta.

W  roku 2002 Uchwałą Rady Powiatu Zespół Szkół Rolniczych przekształcono w Zespół Szkól Nr 3.