Wyróżnienia

Informacje

MOL

Projekty

Projekt 12.4 Kształcenie Zawodowe

Projekt 12.4 Kształcenie Zawodowe

Tytuł projektu: Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim,

Okres realizacji od 2018-09-01 do 2020-12-31

Zadania do realizacji wynikające z projektu:
Zajęcia dodatkowe dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych.
T. Ekonomista
Prowadzenie pełnej rachunkowości – 50h
Rozrachunki z ZUS i US - 50h
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej- 50h
Prowadzenie księgowości w małej firmie – 50h

T. Logistyk
Przygotowanie do kwalifikacji A.30 – 50h
Przygotowanie do kwalifikacji A.31 – 50h
Przygotowanie do kwalifikacji A.32 – 50h
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej- 50h
T. Informatyk
Przygotowanie do kwalifikacji E.08– 50h
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych- 50h
Programowanie w języku C++ - 50h
Tworzenie stron internetowych - 50h
T. Agrobiznes
Przygotowanie do kwalifikacji R.03– 50h
Przygotowanie do kwalifikacji R.06 – 50h
Prowadzenie ewidencji w działalności rolniczej – 5-h
T. Żywienia
Przygotowanie do kwalifikacji T.06– 50h
Przygotowanie do kwalifikacji TG.07 – 50h
Przygotowanie do kwalifikacji T.15– 50h
Przygotowanie do kwalifikacji TG.16 – 50h
T. Cyfrowych PG
Zajęcia z fotografii - 50h *2 grupy
Impozycja produktu poligraficznego – 50h
Montaż video i obsługa kamery video – 50h
Kursy dla uczniów:
Barman TŻ
Kelner TŻ
Dietetyk TŻ
Carwing TŻ
Ewidencja i rozliczanie pracy kierowcy TL
Operator wózków widłowych TL
Praojazdy kategorii T TA
Obsługa opryskiwaczy TA
Księgowy I stopnia TE
Staże dla uczniów wakacyjne z opłaconymi kosztami pobytu, odpowiednia odzież dla zawodu ( zakwaterowanie i dojazd) dla 15 uczniów z każdego typu technikum.
Zakup środków trwałych:
serwer
piec konwekcyjno- parowy
zestaw komputerowy
Zajęcia laboratoryjne na uczelniach na wyższych uczelniach– wycieczki dla uczniów z każdego typu technikum (przez 2 lata)