Wyróżnienia

Informacje

Projekty

Rekrutacja 2024/2025

Możliwości kształcenia od roku szkolnego 2024/2025

Technikum nr 3

zawód:

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik ekonomista

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik agrobiznesu

- technik logistyk

- technik grafiki i poligrafi cyfrowej

 

Dlaczego kontynuować naukę w naszej a nie innej szkole?