Wyróżnienia

Informacje

MOL

Projekty

Harmonogram dyżurów Nauczycieli


W zakładce dokumenty szkolne i poniższym linku znajduje się zaktualizowany harmonogram dyzurów Nauczycieli w ramach tzw. "godziny dostępności".
Harmonogram dyzurów nauczycieli.

Profilaktyka uzależnień

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z informacjami na temat uzależnień i problemów młodzieży. Poniższy link prezentuje adresy placówek gdzie można szukać wsparcia i informacji jak pomóc osobom uzależnionym. Placówki pomocowe

List do Rodziców

List do Rodziców w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o zaletach czytania.

Spotkania z rodzicami

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy na Dni otwarte szkoły, które są w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.30.