Wyróżnienia

Informacje

MOL

Projekty

Projekt „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje...

W naszej szkole (Zespole Szkół nr 3 w Łukowie) rozpoczynamy realizację projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. Celem projektu jest również wyposażenie pracowni zawodowych. Projekt jest realizowany w okresie od 01 Lutego 2020r. do 31 sierpnia 2023 r. Od 01 lutego 2020r. rozpoczęliśmy rekrutację do zajęć dodatkowych oraz szkoleń i kursów dla uczniów. Zajęcia dodatkowe i kursy proponowane są we wszystkich zawodach, w których kształci się młodzież.
Zajęcia dodatkowe dla uczniów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:
1. Technik informatyk:
- Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
- Tworzenie stron internetowych
- Projektowanie w języki C++
2. Technik ekonomista:
- Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- Kadry i płace w działalności gospodarczej
- Prowadzenie księgowości w małej firmie
- Zajęcia z umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy
3. Technik logistyk:
- Warsztaty logistyczno – spedycyjne
- Logistyczne zajęcia praktyczne
- Rozliczanie czasu pracy kierowcy
- Zajęcia z kreatywności i pracy zespołowej w działalności logistyczno – spedycyjnej
4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
- Warsztaty fotograficzne
- Zajęcia z zakresu impozycji produktu
- Zajęcia z zakresu montażu wideo oraz obsługi kamery wideo
5. Technik żywienia i gospodarstwa domowego:
- Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
- Warsztaty gastronomiczne
- Zajęcia z kreatywności i pracy zespołowej kelnera
6. Technik agrobiznesu:
- Zajęcia z produkcji rolniczej
Kursy i szkolenia dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień:
1. Baza danych i inżynieria danych
2. Projektowanie stron internetowych
3. Kurs HTML/HTML5 – p. podstawowy
4. Kurs fotograficzny
5. Kurs projektowanie graficzne
6. Kurs – operator wózków widłowych
7. Księgowość I stopnia
8. Kadry i płace
9. Kurs na prawo jazdy kat. T
10. Uprawnienia na kombajn
11. Kurs carvingu
12. Kurs barista
13. Kurs barman
14. Kurs kelner, sommelier
Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty w załączniku. Informacje szczegółowe nt. rekrutacji można również uzyskać u szkolnego koordynatora projektu (p. Ewa Rzymowska) oraz u nauczycieli przedmiotów zawodowych i wychowawców.
Regulamin rekrutacji do projektu
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie

Ponadto młodzież będzie miała możliwość odbycia staży uczniowskich w okresie lipiec i sierpień. Dla zawodów technik logistyk/spedytor, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych staże te będzie młodzież realizowała w Lublinie. Dla pozostałych zawodów staże odbędą się w lokalnych przedsiębiorstwach, a dla uczniów z agrobiznesu w nowoczesnym gospodarstwie rolnym.

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” odbywają się dla uczniów następujące kursy: dla uczniów klas informatycznych – Projektowanie stron www, dla ekonomistów – Kadry i płace, logistycy uczestniczą w kursie - Operator wózka widłowego, agrobiznes – Uprawnienia na kombajn, a uczniowie z klas żywienia w kursie Carvingu oraz kursie Barman. Dzięki tym kursom uczniowie mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje niezbędne na obecnym rynku pracy. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe dla uczniów uzupełniające ich wiedzę i umiejętności oraz rozwijające zainteresowania.
Zapraszamy do obejrzenia kilkunastu zdjęcć z zajęć

Dodano: 12. 10. 2021