Wyróżnienia

Informacje

MOL

Projekty

Zespół Szkół nr 3 "Srebrną Szkołą 2024".
image 3

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2024 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” nasze Technikum nr 3 znajduje się wśród najlepszych szkół w Polsce. Przyznano nam, tytuł „Srebrnej szkoły 2024”. Kapituła Fundacji oceniała: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Nasze technikum zajęło 9 miejsce w województwie lubelskim i 153 miejsce w Polsce. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły powodem do dumy, świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

ZŁOTA SZKOŁA W POWIECIE ŁUKOWSKIM TO MY!!!

Złota tarcza to symbol jakości Naszej pracy, a 4 miejsce w województwie lubelskim dla Technikum nr 3 w rankingu "Perspektyw" to nasz najlepszy wynik w ciągu 18 lat sukcesów szkoły i obecności wśród najlepszych szkół rankingu, a jednocześnie najlepszy wynik w powiecie łukowskim. Z dumą i radością pragniemy poinformować o sukcesie Naszej szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Techników. Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2018 w rankingu miesięcznika "Perspektywy", który jest publikowany od 2000 roku i stanowi najbardziej miarodajne zestawienie oceniające osiągnięcia i poziom szkół w Polsce. Wyróżnione najwyższym laurem Technikum nr 3 w Łukowie zostało sklasyfikowane na wysokim 4 miejscu w Województwie Lubelskim, a tym samym na 68 miejscu w Polsce w zestawieniu 300 najlepszych szkół Ogólnopolskiego Rankingu Techników. Wynik ten to efekt podsumowania całorocznej pracy szkoły. Na wysoką pozycję złożyły się wysokie wyniki w czterech badanych wskaźnikach: sukcesy uczniów w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. W tegorocznej rywalizacji wzięto pod uwagę uczniów 1744 techników w Polsce. Ogólnopolski ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 absolwentów a średnie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i matematyki, nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zespół Szkół Nr 3 "Srebrną Szkołą 2017".
image 3

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” nasze Technikum Nr 3 znajduje się wśród najlepszych szkół w Polsce. Przyznano nam, po raz kolejny, tytuł „Srebrnej szkoły 2017”. Kapituła Fundacji oceniała: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Nasze technikum zajęło 8 miejsce w województwie lubelskim i 155 miejsce w Polsce. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły powodem do dumy, świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Uczniowie Reymonta Mistrzami Rozwiązywania

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 otrzymali wyróżnienia w konkursie logicznym GeniusLogicus. To kolejna edycja konkursu, w której uczniowie Naszej Szkoły zostali sklasyfikowani w czołówce wszystkich uczestników. Prestiżowym tytułem Mistrza Rozwiązywania zostali uhonorowani: Klaudia Świder kl. IV TEb, Karolina Grzejdak IV TEb, Dominika Gałązka II Ti, Sebastian Domański IV Ti.

Zespół Szkół Nr 3 "Srebrną Szkołą 2016".
image 3

Nasza szkoła zdobyła tytuł "Srebrnej Szkoły 2016". Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zasadami, szkoły, które uplasowały się w pierwszej 300 szkół mają prawo używać w 2016 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2016. Technikum Nr 3 w Łukowie w tym roku uplasowało się na 150 miejscu w Polsce co uprawnia do posługiwania się tytułem "Srebrnej Szkoły 2016". Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły powodem do dumy, świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Ranking zdawalności egzaminów zawodowych
image 3

Technikum Nr 3 uplasowało się na 71 miejscu w Polsce w rankingu zdawalności egzaminu zawodowego. W poprzednim roku byliśmy na 119 miejscu w kraju. W rankingu wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników. Średnia ważona ze wszystkich współczynników dla szkoły w poszczególnych zawodach, określa zdawalność egzaminu zawodowego. Wskaźnik końcowy tego kryterium jest iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum.

Rolnik 12 szkołą w województwie
image 3

W rankingu Techników 2016 organizowanym dla miesięcznika Perspektywy Technikum Nr 3 zajęło wysokie 12 miejsce w skali województwa lubelskiego. Ranking został przygotowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy już po raz osiemnasty, a nasza szkoła jest w nim wyróżniana nieprzerwanie od 2000 roku. W tym roku Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta zajęło 150 miejsce w Polsce, a w skali województwa lubelskiego wysokie 12 miejsce. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Jesteśmy bardzo dumni z tak wysokiej lokaty szkoły.

Technikum Roku 2014

Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie może pochwalić się niezwykłym osiągnięciem. Jako jedyna szkoła tego typu w województwie lubelskim otrzymała Godło Placówki Oświatowej Roku 2014. Podczas uroczystej gali wręczania Godła, która odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, nagrodę odebrała dyrektor mgr inż. Anna Pietrzak. Celem wspomnianego konkursu, organizowanego przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, jest wybór oraz promocja szkół i instytucji, które spełniają najwyższe standardy w zakresie nauczania, opieki oraz innowacyjnych metod nauczania. Dodatkowo kapituła konkursu brała pod uwagę bezpieczeństwo uczniów oraz ogólną atmosferę panującą w szkole. Otrzymanie nominacji do Godła, to wyróżnienie i uhonorowanie pozycji placówki na rynku, jej wkładu w rozwój innowacyjnej edukacji oraz pozycji jaką szkoła wypracowała sobie w społeczności lokalnej.

Najlepsze Technikum w Polsce

Magazyn "Perspektywa" wspólnie z dziennikiem "Rzeczpospolita przygotował kolejny już ranking szkolny, dzięki któremu poznaliœmy najlepsze licea i technika w kraju oraz poszczególnych województwach. W tym roku nasza szkoła została sklasyfikowana na wysokim 15 miejscu wśród techników w województwie lubelskim, a na 233 miejscu w Polsce. W tym roku został opublikowany również ranking techników według zawodów. W zawodzie technik żywienia nasza szkoła została sklasyfikowana na 2 miejscu w Polsce, natomiast w zawodzie technik kucharz uplasowaliœmy się na 4 miejscu wśród najlepszych szkół w kraju. Ranking najlepszych szkół w Polsce oparty jest przede wszystkim na wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych oraz sukcesach uczniów na olimpiadach. Warto wspomnieć, że nasza szkoła po raz 14 jest wyróżniana w tym rankingu, wierzymy, że i w kolejnych latach znajdziemy się w czołówce.

Rolnik jedną z najlepszych szkół informatycznych!
image 3

Konkurs TIK? - TAK! zakończony. Nasza szkoła zajęła 13 miejsce spośród 725 szkół informatycznych w Polsce. Gratulujemy również Mateuszowi Podgajnemu i Arkadiuszowi Rogozińskiemu, którzy indywidualnie wśród najlepszych informatyków w kraju uplasowali się na 25 miejscu. W pierwszej 100-ce znalazło się jeszcze 10 uczniów Reymonta. W konkursie TIK?-TAK! Uczestniczyło prawie 20 000 uczniów z całej Polski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zapał i zaangażowanie.