Comenius: Polska i Włochy!

Witamy na oficjalnej stronie naszego projektu!

image 3
Nasz projekt o nazwie: "IT competence in promoting our regions" jest częścią programu Comenius. Powstał dzięki współpracy dwóch szkół: Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie oraz  I.T.C.G. Enrico Fermi E Per Geometri we włoskiej Pontaderze. Zakłada on wzajemne promowanie wybranych regionów państw partnerskich z wykorzystaniem strony tej strony internetowej. Uczniowie z obu placówek odbyli wymiany międzynarodowe w celu bliższego poznania obcych krajów i kultur, a następnie dzięki wspólnej współpracy opracowali materiały wykorzystane do zbudowania witryny internetowej.


Kilka słów o programie Comenius:

Celem programu Comenius, programu Unii Europejskiej dla transnarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego, z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów. Zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich. W rezultacie rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.