4TA 4Technikum Nr 3 - technik agrobiznesu
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski IB M2 matematyka BM 5 j.polski IB m3 j.rosyjski-2/2 RE cen j.polski IB deg.
2 8:50- 9:35 j.polski IB m3 r_angielski-1/2 #bS 8
j.angielski-2/2 AZ m4
j.niemiecki-1/2 #bN m3
j.rosyjski-2/2 RE 4a
matematyka BM 3 matematyka BM 5
3 9:40-10:25 matematyka BM 9 r_rosyjski-2/2 RE M2 j.niemiecki-1/2 #bN k2 u_hist.i sp. ZW deg. matematyka BM 2
4 10:30-11:15 matematyka BM 9 r_biologia RW 8 j.angielski-1/2 #bA 4a j.angielski-1/2 #bA m3 j.polski IB 7
5 11:25-12:10 wf-wm1 DS b3
wf-wm2 #fC b1
r_angielski-1/2 #bS JO r_biologia RW 2 wf-wm1 DS @
wf-wm2 #fC Sala
wf-wd2 #hD b1
j.polski IB 11
6 12:15-13:00 r_biologia RW m3 religia NK cen j.polski IB deg. wf-wm1 DS b2
wf-wd2 #hD Sala
r_rosyjski-2/2 RE m4
7 13:05-13:50 j.niemiecki-1/2 #bN deg.
j.rosyjski-2/2 RE 4a
godz.wych. DS wdż wf-wm2 #fC Sala
wf-wd2 #hD b2
matematyka BM m3 j.angielski-1/2 #bA m3
j.angielski-2/2 AZ deg.
8 13:55-14:40 r_biologia RW m3   r_angielski-1/2 #bS m3 religia NK cen j.angielski-2/2 AZ 1a
9 14:45-15:30 j.polski IB 10   religia NK 12 r_rosyjski-2/2 RE 3  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum